Dansk Industri og Haandværk i Østjyllands Medaljefond har gennem hele sin historie været privilegeret af bidrag fra sponsorer. Som med penge, sponsorgaver til medaljemodtagerne og på anden vis har gjort det muligt at afholde den tilbagevendende begivenhed, som medaljeuddelingen er, år efter år.


Det er ingen hemmelighed at der er mange omkostninger forbundet med så stort et arrangement, både små og store, og derfor er Medaljefonden fortsat helt afhængig af sponsorernes velvillighed til at støtte op om de fremtidige medaljeuddelinger og det øvrige arbejde, der udføres i Medaljefondens navn.


Derfor vil Medaljefonden gerne rette en stor tak til alle vore sponsorer.

Aarhus Haandværkerforening

Aarhus Haandværkerforening er grundlagt i 1848 og består i dag af mere end 900 små og mellemstore virksomheder med base i Østjylland.


https://aarhushf.dk/

Aarhus Malerlaug

Aarhus Malerlaug går tilbage til 1869. Aarhus Malerlaug er en interesseorganisation, der udover det faglige arbejde har midler placeret til at hjælpe medlemmer i forskellige situationer. Her skal nævnes Enkekasse og Stiftelse- og Uddannelsesfond. Vi har også seniorklub for medlemmer over 60 år, som hovedsageligt beskæftiger sig med det sociale aspekt.


http://www.aarhusmalerlaug.dk

AkzoNobel

Akzo Nobel N.V. er et nederlandskbaseret mulitinationalt selskab med aktiviteter indenfor maling, overfladebehandling og kemikalier og har aktiviteter i mere end 80 lande.
AkzoNobel Danmark består blandt andet af Akzo Nobel Salt A/S, tidligere Dansk Salt, der udvinder salt fra en underjordisk saltdiapir ved Mariager Fjord, samt af malingvirksomheden Sadolin.


https://www.akzonobel.com

AVK Gummi A/S


http://www.avkgummi.dk

BGS Lindberg A/S


https://lindberg.com/

Brødrene Kier A/S

Brødrene kier startede i 1911 med stålhandel på Aarhus Havn og har i dag udviklet sig til handel med VVS-produkter over hele landet.


https://www.kier.dk/

Dansk Industri

Dansk Industri har rødder tilbage til 1838, da Industriforeningen i København så dagens lys. Med oprettelsen af Industrirådet i 1910 blev grunden lagt til den moderne erhvervsorganisation vi i dag kender under navnet Dansk Industri.


https://www.di.dk

Kongsvang Bogtrykkeri


http://www.kongsvang.dk

Marel Danmark

Marel er leverandør af integrerede systemer samt standardiserede enkeltstående maskiner til kød-, fisk- og fjerkræindustrierne.


https://www.marel.dk

Skovby Møbler

Skovby Møbelfabrik blev grundlagt i 1933 af møbelsnedker Thorvald Rasmussen. Han skabte med vision, knofedt og faglig stolthed et fundament for bæredygtigt, funktionelt møbeldesign, som sønnen Villy Rasmussen og sønnesønnerne Preben og Jørgen Rasmussen siden har videreført i hans ånd.


https://www.skovby.dk

Sparekassen Kronjylland

Sparekassen Kronjylland er et regionalt pengeinstitut /bank med hovedsæde i Randers, som blev grundlagt i 1829 under navnet Sparekassen for Randers By og Omegn. I 1988 blev navnet ændret til Sparekassen Kronjylland. Sparekassen Kronjylland med sine mere end 35.000 garanter en af landets største garantsparekasser og er, målt på egenkapitalen på 2,9 mia. kr., blandt landets 10 største pengeinstitutter. Der er mere end 135.000 kunder og 650 medarbejdere.


https://www.sparkron.dk

Terma A/S

Grundlagt i Lystrup i 1949 beskæftiger Terma i dag over tusind medarbejdere over hele verden inden for fire hovedområder: Luftfart, forsvar, rumfart og radarteknologi. Blandt hovedkunderne er Forsvaret i Danmark og den amerikanske flyproducent Grumman.


https://www.terma.com