Hvem står bag medaljefonden?

Aarhus Haandværkerforening og Dansk Industri står bag Medaljefonden. Fondens bestyrelse består af seks personer, der repræsenterer henholdsvis Aarhus Haandværkerforening og Dansk Industris regionale foreninger i Østjylland.


Hvem står bag medaljefonden?

Fonden arbejder for at tiltrække interesserede og kvalificerede unge til erhvervsfaglige, tekniske og håndværksmæssige uddannelser samt at højne det faglige uddannelsesniveau blandt lærlinge inden for industri og håndværk.
Til det formål belønner Medaljefonden hvert år særligt veludførte svendeprøver og afsluttede skoleopgaver med medaljer, og i helt særlige tilfælde legater.


Medaljefondens historie:

Medaljefonden blev stiftet 23. februar 1989 på initiativ af lokale håndværksmestre og industrifolk fra Aarhus Smedelaug og Jernets Arbejdsgiverforening. Den første uddeling af medaljer fandt sted 19. april samme år i Aarhus Haandværkerforenings laugssal, som i dag er genopført i frilandsmuseet Den Gamle By.

Traditionen med at belønne de bedste lærlinge for deres præstationer går dog helt tilbage til 1857, hvor Aarhus Smedelaug efter indførelsen af den såkaldte Nærlingslov begyndte at uddele medaljer til de bedste svendestykker. Denne tradition holdt sig omtrent frem til århundredeskiftet.

Fra 1991 og fremefter er de årlige medaljeuddelinger foregået på Aarhus Rådhus med kommunen som vært. I 1999 deltog kongehuset for første gang, idet Hans Kongelige Højhed Prins Joachim overrakte medaljerne. Dette har været en tradition lige siden.


Medaljeuddelingen:

Uddelingen af medaljer finder sted én gang om året, som hovedregel i maj måned.

Du kan læse meget mere om forløbet på Den Store Dag her:

Medaljerne tildeles lærlinge og elever, der året før har afsluttet en erhvervsfaglig uddannelse inden for industri eller håndværk på en virksomhed i en af følgende kommuner:

  • Aarhus
  • Skanderborg
  • Silkeborg
  • Favrskov
  • Randers
  • Syddjurs
  • Norddjurs

Ved den afsluttende tekniske skoleuddannelse, der er knyttet til læreforholdet, skal medaljemodtageren have opnået et karaktergennemsnit på mindst 10.

Lærlingen skal være indstillet af sin virksomhed, og der stilles krav til uddannelsens anerkendelse, længde og at virksomheden er medlem af enten Dansk Industri eller Aarhus Haandværkerforening.

Du kan læse alt om hvordan du indstiller din lærling her:

Der uddeles maksimalt 25 medaljer om året.

De virksomheder, hvis lærling(e) får tildelt medalje, modtager et diplom som bevis på lærepladsens høje standard som uddannelsessted.

Medaljeuddelingen på Aarhus Rådhus kan overværes af medaljemodtagernes nærmeste familie samt repræsentanter fra de virksomheder, der har uddannet de præmierede lærlinge og elever.